onsdag 7. mai 2008

Kjøkkenet

Øverste gulvbelegg:

Nederste gulvbelegg:

Vannskadete sponplater:

Ingen kommentarer: